I Ogólnopolska konferencja naukowo – szkoleniowa


Wielowymiarowe oblicze pielęgniarstwa – The multidimensional face of nursing

Rzeszów, 29 – 30 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że został ustalony nowy termin I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej – „Wielowymiarowe Oblicze Pielęgniarstwa”, organizowanej wspólnie przez Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w dniach 29 – 30 września 2022 r. Utrzymana została formuła konferencji on-line.


Instytucje będące organizatorami Konferencji:

Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Data i lokalizacja:

  • 29 – 30 września 2022 r.

Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26A , 35-205 Rzeszów, Budynek C2

Miejsce:

Konferencja w wersji on – line

Cel:

Upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu m.in. symulacji medycznej w pielęgniarstwie oraz pielęgniarstwa klinicznego zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim.

Typ konferencji:

Konferencja krajowa z udziałem gości zagranicznych.

Zakres tematyczny:

  • Pielęgniarstwo europejskie
  • Symulacja w pielęgniarstwie – wady, zalety, zakres wykorzystania
  • Pielęgniarstwo kliniczne – opieka specjalistyczna
  • Varia

Warsztaty:

  • Nowe oblicze symulacji – symulacja wirtualna
  • Rany w praktyce pielęgniarskiej – studium przypadku

Sesje:

  • Sesje wykładowe
  • Sesja e-posterów
  • Sesja studencka

Opłaty:

Udział jest bezpłatny.

Ważne terminy:

15 lutego 2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa, przesłanie streszczeń wystąpień ustnych oraz e-posteru i jego streszczenia.

Włączenie prac do programu konferencji:

O włączeniu przesłanych prac do programu Konferencji i przypisaniu wystąpień do poszczególnych sesji decyduje Komitet Naukowy.

Materiały konferencyjne:

Materiały pokonferencyjne, tj. zbiór streszczeń, wystąpień ustnych oraz e-posterów będą dostępne dla uczestników konferencji w formie PDF (do pobrania na stronie konferencji).