I Międzynarodowa konferencja naukowo – szkoleniowa


Wielowymiarowe oblicze pielęgniarstwa – The multidimensional face of nursing

Rzeszów, 29 – 30 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej – „Wielowymiarowe Oblicze Pielęgniarstwa”, pragniemy Państwu serdecznie podziękować za aktywny udział w konferencji.

Szczególne podziękowania kierujemy do prelegentów, którzy swoimi wystąpieniami wzbogacili program konferencji oraz przyczynili się do wysokiego poziomu naukowego wydarzenia.

Doceniamy także trud i zaangażowanie włożone we współorganizację oraz prowadzenie konferencji. Dziękujemy naszym Partnerom merytorycznym, technologicznym oraz sponsorom.

Mamy nadzieję na Państwa udział oraz dobrą współpracę podczas kolejnych edycji konferencji.

Nadmieniamy, że certyfikaty udziału czynnego w konferencji będą do pobrania na stronie konferencji pod koniec tego tygodnia.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Paweł Więch, prof. UR
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Księga Streszczeń jest dostępna pod linkiem:

Pobierz

Certyfikaty udziału czynnego w konferencji są dostępne pod poniższym linkiem:

LINK

Certyfikaty udziału biernego w konferencji są dostępne pod poniższym linkiem:

LINK

Instytucje będące organizatorami Konferencji:

Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Data i lokalizacja:

  • 29 – 30 września 2022 r.

Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26A , 35-205 Rzeszów, Budynek C2

Miejsce:

Konferencja w wersji on – line

Cel:

Upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu m.in. symulacji medycznej w pielęgniarstwie oraz pielęgniarstwa klinicznego zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim.

Typ konferencji:

Konferencja międzynarodowa.

Zakres tematyczny:

  • Pielęgniarstwo europejskie
  • Symulacja w pielęgniarstwie – wady, zalety, zakres wykorzystania
  • Pielęgniarstwo kliniczne – opieka specjalistyczna
  • Varia

Warsztaty:

  • Nowe oblicze symulacji – symulacja wirtualna
  • Rany w praktyce pielęgniarskiej – studium przypadku

Sesje:

  • Sesje wykładowe
  • Sesja e-posterów
  • Sesja studencka

Opłaty:

Udział jest bezpłatny.

Ważne terminy:

15 lutego 2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa, przesłanie streszczeń wystąpień ustnych oraz e-posteru i jego streszczenia.

Włączenie prac do programu konferencji:

O włączeniu przesłanych prac do programu Konferencji i przypisaniu wystąpień do poszczególnych sesji decyduje Komitet Naukowy.

Materiały konferencyjne:

Materiały pokonferencyjne, tj. zbiór streszczeń, wystąpień ustnych oraz e-posterów będą dostępne dla uczestników konferencji w formie PDF (do pobrania na stronie konferencji).