Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Biuro Organizacji Konferencji

Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Warszawska 26A , 35-205 Rzeszów, Budynek C2

tel. + 48 17 872 1939

tel. + 48 17 872 1930

e-mail: konferencja.csm@ur.edu.pl