Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Projekt został zrealizowany.