Obowiązki studenta

Centrum Symulacji Medycznej symuluje warunki szpitalne, dlatego:

 1. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni pomieszczenie numer Ol, 03, 09 na
  poziomie 1 budynku personel CSM nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie
  lub kradzież.
 2. Po przebraniu się, studenci powinni udać się bezpośrednio pod salę, w której będą odbywać
  się zajęcia, zgodnie z harmonogramem umieszczonym przy wejściu do CSM.
 3. W trakcie zajęć w CSM studentów obowiązuje kompletny ubiór medyczny oraz obuwie
  zamienne.

 4. W trakcie zajęć dydaktycznych odbywających się w CSM zabrania się noszenia pierścionków,
  zegarków, obrączek, bransoletek lub innej biżuterii.
 5. W trakcie zajęć dydaktycznych odbywających się w CSM obowiązuje noszenie identyfikatora
  z imieniem, nazwiskiem oraz kierunkiem studiów.
 6. Należy przestrzegać poleceń nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia
  lub pracowników CSM i utrzymanie porządku w salach symulacyjnych.
 7. Przebywanie w salach dydaktycznych poza odbywającymi się zajęciami jest możliwe jedynie
  za zgodą nauczyciela.
 8. Na pierwszych zajęciach w CSM, każdy student zobowiązany jest do zapoznania się
  i wypełnienia stosownych dokumentów związanych z RODO (oświadczenie o wyrażeniu
  zgody na wykorzystywanie wizerunku, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, klauzula
  informacyjna). Dokumenty podpisywane są jeden raz na cały cykl kształcenia.