Obszary badawcze

Działalność naukowa zespołu badawczego CSM koncentruje się wokół następujących obszarów badawczych:

 1. Analiza czynników warunkujących jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym:
  • parametrów uciskowych
  • parametrów wentylacyjnych
  • wybranych parametrów antropometrycznych
  • parametrów składu ciała
  • parametrów wydolnościowych
 1. Wpływ wybranych narzędzi telemedycznych na efektywność nauczania podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
 2. Analiza skuteczności środowiska symulacyjnego w praktycznym zastosowaniu.
 3. Zastosowanie terapii podciśnieniowej (NPWT) w leczeniu ran.