Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Projekt został zrealizowany.