O NAS

Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego jest jednostką ogólnokolegialną. Mieści się w dawnym budynku Instytutu Fizjoterapii.

Obiekt został częściowo zaadaptowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, szkoleniowy oraz system audio-video w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu:

-”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

-”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zajęcia w zakresie symulacji medycznej realizują jednostki dydaktyczne – instytuty, katedry, zakłady i pracownie KNM UR.

Oficjalne otwarcie działalności CSM nastąpiło 20 lutego 2020 r. Jednak pierwsze zajęcia dla studentów odbyły się już w semestrze zimowym2019r.