Partnerzy naukowi

Uniwersytet Rzeszowski zawarł z Uniwersytetem Medycznym Davida Tvildiani w Tibilis (Gruzja) umowę dwustronną, której celem jest prowadzenie wzajemnych badań naukowych, wymiana kadry akademickiej, studentów i programów edukacyjnych. W ramach umowy uniwersytety zobowiązały się również do wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia studentów i młodej kadry.

Współpraca obejmuje następujące dziedziny:

  • wymiana wykładowców w celu prowadzenia wykładów i konsultacji,
  • wymiana pracowników naukowych i dydaktycznych w celu prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa
    w konferencjach naukowych itp.,
  • wymiana podręczników, skryptów edukacyjnych i innych publikacji,
  • wymiana doświadczeń w organizowaniu procesu dydaktycznego i programu akademickiego o podobnym charakterze,
  • wymiana studentów (staże studenckie, konferencje naukowe),
  • realizacja wspólnych projektów badawczych.