Działalność naukowa studentów

Działalność studencka w ramach kół naukowych

1. Publikacje studentów

 1. Dariusz Bazaliński, Anna Krawiec, Marek Kucharzewski, Paweł Więch. Negative Pressure Wound Therapy in Pyoderma Gangrenosum Treatment. American Journal of Case Reports 2020;21, e922581. Punktacja MNiSW: 70.000
 2. Mateusz Skórka, Dariusz Bazaliński, Marek Kucharzewski. Zastosowanie wybranych innowacyjnych metod miejscowego leczenia przewlekłej rany w chorobie Buergera – opis przypadku. Forum Leczenia Ran 2020;1(1): 37-42.
  Punktacja MNiSW: 5.000
 3. Dariusz Bazaliński, Klaudia Granat, Anna Skwarcan, Irena Rzepka. Ujemne kontrolowane ciśnienie w „zarządzaniu raną” a pacjent u kresu życia. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2019; 5: 14-16.
  Punktacja MNiSW: 5.000
 4. Dariusz Bazaliński, Dorota Kaczmarska, Mateusz Skóra, Klaudia Pelczar, Anna Krawiec. Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w technologii TLC w terapii podciśnieniowej odleżyn w warunkach domowych. Biblioteka Faktów 2019;1: 7-9.
  Punktacja MNiSW: 5.000
 5. Paweł Więch, P. Rozborska, Dariusz Bazaliński, Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz. The usefulness of the virtual patient program in the nursing care of patients with anaphylactic shock – case report. Progress in Health Sciences 2018;8(1): 220-225.
  Punktacja MNiSW: 7.000

2. Finansowanie badań

Projekt badawczy „Wpływ metronomu na jakość przedszpitalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dwuosobowego zespołu w warunkach symulowanych” (Studenckie Koło Naukowe Medycyny w Stanach Nagłych) decyzją Rektora UR, w kwietniu 2020 r uzyskał dofinansowanie.

3. Aktywny udział w konferencjach naukowych

 • XII Międzynarodowe Sympozjum ,,Pielęgniarstwo Fundamentem Opieki. Innowacyjne Rozwiązania w Pielęgniarstwie’’
  26-27 września 2019, Rzeszów
 1. ,,A pilot, prospective, randomized trial to compare the influence of telemedicine training on the cpr quality provided by the nurses in pre-hospital and hospital setting.”
 2. ,,Model opieki nad pacjentem z raną z wykorzystaniem alternatywnych i innowacyjnych metod miejscowego leczenia rany.”
 3. ,,Wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem badania fizykalnego przez studentów pielęgniarstwa – doniesienia wstępne.”
 • I Rzeszowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Symulacja w edukacji medycznej”
  16 listopada 2019 Rzeszów
 1. ,,Skuteczność intubacji dotchawiczej wśród pielęgniarek systemu w warunkach symulowanych.”
 2. ,,Wpływ szkolenia telemedycznego na jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach symulowanych.”

4. Działania na rzecz otoczenia – udział w warsztatach edukacyjnych

 • I Zawody Symulacji Medycznej
  15 listopada 2019 r.

Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się zawody symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych. I miejsce zajął zespół z Uniwersytetu Rzeszowskiego, II miejsce Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zaś III miejsce Uniwersytet Zielonogórski.

https://www.csmcm.ur.edu.pl/2020/03/14/i-rzeszowskie-zawody-symulacji-medycznej/

 • Szkolenie edukacyjne dla uczniów
  2 grudnia 2019 r.

Członkowie koła przeprowadzili szkolenie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Budach Łańcuckich. W ramach szkolenia uczono jak należy prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową niemowlęcia, dziecka oraz osoby dorosłej (także z użyciem AED), jak ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej, jak odwrócić z brzucha na plecy oraz prawidłowego bandażowania.

https://www.facebook.com/SKN-Medycyny-w-Stanach-Nagłych-115530065704747/

 • Spotkanie edukacyjne z dziećmi
  20 grudnia 2019 r.

Członkowie koła zorganizowali spotkanie edukacyjnewSzkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Maczka w Boguchwale. W ramach akcji najmłodszych uczono bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, prawidłowych reakcji przy rozpoznaniu zagrożenia życia, układania poszkodowanych w pozycji bezpiecznej, resuscytacji krążeniowo – oddechowej u niemowlęcia oraz osoby dorosłej, a także bandażowania.

https://www.facebook.com/SKN-Medycyny-w-Stanach-Nagłych-115530065704747/

 • Dzień Otwarty Szpitala im. Świętej Rodziny i Uniwersytetu Rzeszowskiego
  1 lutego 2020 r.

Członkowie koła wzięli udział w Dniu Otwartym Szpitala im. Świętej Rodziny i Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Studentki z koła przeprowadziły pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej oraz dziecka, a także zaprezentowały obsługę defibrylatora AED. Uczestnicy mieli także możliwość sprawdzenia oraz doskonalenia swoich umiejętności z zakresu RKO. Podczas Dnia Otwartego istniała możliwość skorzystania między innymi z konsultacji lekarskiej, darmowych badań krwi, poradnictwa dietetycznego oraz szkolenia na temat samokontroli piersi.

https://www.facebook.com/SKN-Medycyny-w-Stanach-Nagłych-115530065704747/

 • Szkolenie edukacyjne dla uczniów
  13 lutego 2020 r.

Studentki z koła przeprowadziły szkolenie dla uczniów 1 oraz 2 klasy Szkoły Podstawowej w Krasnem. Na samym początku przekazane zostały informacje na temat numerów alarmowych oraz zasad wzywania pierwszej pomocy. Następnie uczniowie ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz przekładanie chorego z brzucha na plecy. Ponadto każdy uczestnik szkolenia ćwiczył wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej oraz u dziecka. Odbył się także krótkim kursie bandażowania.

https://www.facebook.com/SKN-Medycyny-w-Stanach-Nagłych-115530065704747/

5. Prace dyplomowe studentów związane z obszarami badawczymi w ramach CSM

 1. Beata Cieras, Wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u instruktorów i opiekunów dzieci uczestniczących w hipoterapii.
 2. Renata Dziedzic, Jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Klaudia Karnas, Użyteczność wybranych aplikacji medycznych w odniesieniu do stanu zdrowia populacji osób dorosłych.
 4. Marta Kłęk, Skuteczność inwazyjnego udrażniania dróg oddechowych przez ratowników medycznych w warunkach symulowanych.
 5. Magdalena Magoń, Jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez funkcjonariuszy Policji.
 6. Urszula Niemczyk, Skuteczność wybranych metod alternatywnego udrażniania dróg oddechowych przez personel pielęgniarski.
 7. Barbara Ożóg, Skuteczność intubacji dotchawiczej wśród pielęgniarek systemu w warunkach symulowanych.
 8. Judyta Pietruś, Nagłe zatrzymanie krążenia z perspektywy pacjenta, jego rodziny oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego.
 9. Angelika Pietryszak, Użyteczność oprogramowania MUSE w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc powikłaną ostrą niewydolnością oddechową.
 10. Magda Pihut, Opieka pielęgniarska nad pacjentem z mózgowym porażeniem dziecięcym powikłanym zadławieniem ciałem obcym.
 11. Aleksandra Płaza, Jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez pracowników ochrony zdrowia bez wykształcenia medycznego.
 12. Łukasz Świętoniowski, Skuteczność inwazyjnego udrażniania dróg oddechowych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w warunkach symulowanych.
 13. Jadwiga Tudryn, Jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez ratowników medycznych zespołów ratownictwa medycznego.
 14. Agnieszka Wojniak, Wiedza i umiejętności z zakresu osłuchiwania klatki piersiowej wśród personelu pielęgniarskiego.