Publikacje

Publikacje zespołu badawczego CSM w obrębie poszczególnych obszarów badawczych zespół naukowy CSM opublikował następujące prace:

Analiza czynników warunkujących jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 1. Więch Paweł, Muster Marek, Godek Łukasz, Sałacińska Izabela, Guty Edyta, Kucaba Grzegorz, Bazaliński Dariusz. The Relationship between Selected Body Composition Components and Cardiopulmonary Resuscitation Parameters in Nurses: An Observational Simulation Study. Journal of Clinical Medicine 2022;11(1): 49.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.241
  Punktacja MEiN: 140.000
 2. Kucaba Grzegorz. Zatrzymanie krążenia u kobiety ciężarnej W: Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce : scenariusze symulacyjne / redakcja naukowa Barbara Zych, Bogumił Lewandowski. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2020.
  Punktacja MEiN: 20.000
 3. Więch Paweł, Muster Marek, Bazaliński Dariusz, Kucaba Grzegorz, Sałacińska Izabela, Binkowska-Bury Monika. Wybrane parametry jakości ucisku i relaksacji klatki piersiowej wykonywanej przez personel pielęgniarski w ramach pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia – badanie pilotażowe. Medycyna Rodzinna 2018;21(4): 328-334.
  Punktacja MEiN: 7.000

Wpływ wybranych narzędzi telemedycznych na efektywność nauczania podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

 1. Więch Paweł, Sałacińska Izabela, Muster Marek, Bazaliński Dariusz, Kucaba Grzegorz, Fąfara Anna, Przybek-Mita Joanna, Januszewicz Paweł. Use of Selected Telemedicine Tools in Monitoring Quality of In-Hospital Cardiopulmonary Resuscitation: A Prospective Observational Pilot Simulation Study. Medical Science Monitor 2019;25: 2520-2526.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.649
  Punktacja MEiN: 70.000
 2. Więch Paweł, Muster Marek, Bazaliński Dariusz, Kucaba Grzegorz, Sałacińska Izabela, Januszewicz Paweł, Wołoszczuk-Gębicka Bogumiła. A pilot, prospective, randomized trial to evaluate the influence of telemedicine training on the CPR quality provided by the nurses. American Journal of Emergency Medicine 2018;36(10): 1913-1914. Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.469
  Punktacja MEiN: 70.000
 3. Filip Dawid, Wojtaszek Marek, Rutowski Jan, Kucaba Grzegorz. Wykorzystanie teletransmisji przez zespoły ratownictwa medycznego w rejonie rzeszowskim. Polish Journal of Emergency Medicine 2019;12(24): 36.

Analiza skuteczności środowiska symulacyjnego w praktycznym zastosowaniu

 1. André Mestre, Marek Muster, Ahmed Rhassane El Adib, Hugrun Ösp Egilsdottir, Kirsten Røland Byermoen, Miguel Padilha, Thania Aguilar, Nino Tabagari, Lorraine Betts, Leila Sales, Pedro Garcia, Luo Ling, Hugo Café, Alexandra Binnie, Ana Marreiros. The Impact of Small-Group Virtual Patient Simulator Training on Perceptions of Individual Learning Process and Curricular Integration: a Multicentre Cohort Study of Nursing and Medical Students. BMC Medical Medicine 2022; 16;22(1):375
  Wskaźnik Impact Factor: 2.463
  Punktacja MEiN: 140.000
 2. Wit Szymon, Więch Paweł, Kłęk Marta, Muster Marek, Kucaba Grzegorz. Effectiveness of Supraglottic Airways Management Among Parame. Emergency Medical Service 2021; 8(3): 150-154.
  Punktacja MEiN: 40.000
 3. Iwanicka Ewelina, Więch Paweł, Sałacińska Izabela, Przybek-Mita Joanna. Effectiveness of selected alternative methods of airway management by the nursing Staff. Pielęgniarstwo XXI wieku 2021;20(2): s. 89-94.
  Punktacja MEiN: 40.000.
 4. Wójcik Anna, Więch Paweł, Ożóg Barbara, Binkowska-Bury Monika, Bazaliński Dariusz.
  Effectiveness of endotracheal intubation among system nurses under simulated conditions – pilot studies. Pielęgniarstwo XXI wieku 2021;20(2):77-81.
  Punktacja MEiN: 40.000
 5. Więch Paweł, Rozborska P., Bazaliński Dariusz, Sałacińska Izabela, Januszewicz Paweł. The usefulness of the virtual patient program in the nursing care of patients with anaphylactic shock – case report. Progress in Health Sciences 2018;8(1): 220-225.
  Punktacja MEiN: 20.000
 6. Kucaba Grzegorz, Muster Marek, Filip Dawid, Horeczy Beata, Szarpak Łukasz, Wołoszczuk-Gębicka Bogumiła. Pressure on the incisors during direct laryngoscopy and intubation using the Shikani Optical Stylet TM. American Journal of Emergency Medicine 2017;35(9): 1370-1372.
  Wskaźnik Impact Factor ISI 2.469
  Punktacja MEiN: 70.000

Zastosowanie terapii podciśnieniowej (NPWT) oraz leczenia biologicznego larwami muchy Lucilia sericata (MDT) w leczeniu ran

 1. Bazaliński Dariusz, Przybek-Mita Joanna, Ścisło Lucyna, Więch Paweł. Perception and Readiness to Undertake Maggot Debridement Therapy with the Use of Lucilia sericata Larvae in the Group of Nurses. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19, 5, art. 2895.
  Wskaźnik Impact Factor: 3.390
  Punktacja MEiN: 140.000
 2. Bazaliński Dariusz, Przybek-Mita Joanna, Kucharzewski Marek, Więch Paweł. Using Maggot Debridement Therapy in Treatment of Necrosis in the Forearm Caused By Docetaxel Extravasation: A Case Report. Iran J Parasitol 2021;16(4): 703-710.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.012
  Punktacja MEiN: 70.000
 3. Bazaliński Dariusz, Więch Paweł, Szymańska Paulina, Muster Marek, Kózka Maria. Application of Lucilia sericata Larvae in Debridement of Pressure Wounds in Outpatient Settings. Jove. DOI: 10.3791/62590 Published: December 4, 2021.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.355
  Punktacja MEiN: 70.000
 4. Skórka Mateusz, Malisiewicz Anna, Wójcik Anna, Pytlak Kamila, Bazaliński Dariusz, Więch Paweł. Model opieki nad chorym z raną trudno gojącą się z wykorzystaniem alternatywnych i innowacyjnych metod. Jak to robimy na co dzień? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021;3:145-146.
  Punktacja MEiN: 20.000
 5. Bazaliński Dariusz, Krawiec Anna, Kucharzewski Marek, Więch Paweł. Negative Pressure Wound Therapy in Pyoderma Gangrenosum Treatment. American Journal of Case Reports 2020;21: e922581.
  Punktacja MEiN: 70.000
 6. Bazaliński Dariusz, Więch Paweł, Kaczmarska Dorota, Kózka Maria. Wykorzystanie kontrolowanego ujemnego ciśnienia w zarządzaniu raną u kresu życia – studium przypadku. Leczenie Ran 2019;16(1): 9-14.
  Punktacja MEiN: 20.000
 7. Bazaliński Dariusz, Kózka Maria, Karnas Magdalena, Więch Paweł. Effectiveness of Chronic Wound Debridement with the Use of Larvae of Lucilia Sericata. Journal of Clinical Medicine 2019;8(11), Article Number: 1845.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.241
  Punktacja MEiN: 140.000
 8. Bazaliński Dariusz, Więch Paweł, Kaczmarska Dorota, Sałacińska Izabela, Kózka Maria.Use of controlled negative pressure in management of phlegmon caused by fulminant complication of pressure wound : a case report. Medicine 2018;97(28): e11319.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.889
  Punktacja MEiN: 70.000
 9. Bazaliński Dariusz, Karnas Magdalena, Wołkowicz Magdalena, Kózka Maria, Więch Paweł. Zastosowanie larw Lucilia sericata w oczyszczaniu ran przewlekłych – opis trzech przypadków. Leczenie Ran 2018;15(3):153-159.
  Punktacja MEiN: 20.000
 10. Bazaliński Dariusz, Więch Paweł, Barańska Beata, Binkowska-Bury Monika. Use of negative pressure wound therapy in a chronic leg wound with coexisting rheumatoid arthritis : a case study. Journal of International Medical Research 2018;46(6): 2495-2499.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.671
  Punktacja MEiN: 40.000
 11. Bazaliński Dariusz, Kaczmarska Dorota, Skóra Mateusz, Pelczar Klaudia, Krawiec Anna. Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w technologii TLC w terapii podciśnieniowej odleżyn w warunkach domowych. Biblioteka Faktów 2019; 1: 7-9.