Project ECHO Autism w Polsce


Przyszłość telezdrowia w opiece nad pacjentami z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu na przykładzie globalnego modelu Extension for Community Health
Outcomes (ECHO) Autism wprowadzanego do Polski …