Project ECHO Autism w Polsce

„Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję: „POROZMAWIAJMY O AUTYZMIE I NIE TYLKO – ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY, MACIERZYŃSTWO, MENOPAUZA ”
Zapisz się poprzez link: https://forms.gle/TUXnG2pUCDmTwUNk9


Przyszłość telezdrowia w opiece nad pacjentami z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu na przykładzie globalnego modelu Extension for Community Health
Outcomes (ECHO) Autism wprowadzanego do Polski …