International Conference – Tbilisi, Georgia

W dniu 25 maja 2023 roku miało miejsce niezwykle inspirujące wydarzenie – przedstawienie ECHO Autism Poland na międzynarodowej konferencji w Tbilisi, Gruzji. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, część przedstawień odbyła się osobiście a część online, przez platformę ZOOM.

Przedstawienie rozpoczęło się od serdecznego powitania ze strony organizatorów konferencji oraz zespołu ECHO Autism Poland. Prezentacja na temat naszego projektu została przeprowadzona przez Agatę Sykałę – studentkę V roku English Division Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowana została historia projektu, jego model działania oraz informacje na temat możliwości wsparcia i poprawy świadomości o ASD.

Rozwój edukacji jest bardzo ważnym celem naszego projektu a przedstawienie go na arenie międzynarodowej traktujemy jako krok w kierunku wypełnienia naszej misji. Następnie odbyły się prezentacje związane z różnymi aspektami edukacji. Konferencja w Tbilisi była nie tylko okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także do nawiązania nowych relacji i tworzenia sieci wsparcia dla osób z autyzmem. Wielu uczestników wyraziło nadzieję na dalszą współpracę.

Program