O Centrum

O NAS

Symulacja medyczna jest przybliżeniem rzeczywistości klinicznej, wymagającym od studentów podejmowania odpowiednich czynności wobec zmieniających się warunków oraz pojawiających się problemów, w taki sam sposób, jak w realnych okolicznościach. Pomaga w lepszym przygotowaniu studentów do wejścia w realne środowisko kliniczne i kontakt z rzeczywistym pacjentem.

PO CO JESTEŚMY?

Misja CSM: Misją Centrum Symulacji Medycznej jest wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjenta w celu tworzenia, zastosowania i dzielenia się najlepszymi praktykami w edukacji zdrowotnej poprzez odtworzenie środowiska opieki nad pacjentem, gdzie studenci będą mogli zastosować swoją wiedzę, umiejętności i postawy oraz zdobywać nowe kompetencje.

Cele CSM:

– zapewnienie bezpiecznego symulowanego środowiska klinicznego do nauki w oparciu

o Evidence Based Medicine (EBM), Evidence Based Nursing (EBN) oraz Problem Based Learning (PBL), a także standaryzowane metody oceny;

– kształtowanie i wspieranie relacji interdyscyplinarnych;

– tworzenie symulacyjnych programów edukacyjnych dla różnych specjalizacji i zawodów medycznych w celu prowadzenia i wspomagania procesu certyfikowania;

– podejmowanie i wzmacnianie współpracy z ośrodkami symulacji medycznej i klinicznej w kraju i za granicą;

– opracowywanie, sprawdzanie i innowacja procedur i standardów medycznych za pomocą symulacji medycznej;

– rozwój i promocja badań naukowych z wykorzystaniem symulacji medycznej.

Zadania CSM:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych na etapie przedklinicznym z wykorzystaniem symulacji medycznej;

– nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego

z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych;

– nauka praktycznych umiejętności klinicznych z wykorzystaniem fantomów i trenażerów medycznych;

– organizowanie i prowadzenie obiektywizowanych strukturyzowanych egzaminów klinicznych (OSCE);

– prowadzenie badań naukowych w zakresie i z wykorzystaniem symulacji medycznej;

– organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów, szkoleń z wykorzystaniem symulacji medycznej.