Działania na rzecz otoczenia

1. Działania na rzecz otoczenia – udział w warsztatach edukacyjnych

 • I Zawody Symulacji Medycznej
  15 listopada 2019 r.

Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się zawody symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych. I miejsce zajął zespół z Uniwersytetu Rzeszowskiego, II miejsce Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zaś III miejsce Uniwersytet Zielonogórski.

https://www.csmcm.ur.edu.pl/2020/03/14/i-rzeszowskie-zawody-symulacji-medycznej/

 • Szkolenie edukacyjne dla uczniów
  2 grudnia 2019 r.

Członkowie koła przeprowadzili szkolenie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Budach Łańcuckich. W ramach szkolenia uczono jak należy prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową niemowlęcia, dziecka oraz osoby dorosłej (także z użyciem AED), jak ułożyć chorego w pozycji bezpiecznej, jak odwrócić z brzucha na plecy oraz prawidłowego bandażowania.

https://www.facebook.com/SKN-Medycyny-w-Stanach-Nagłych-115530065704747/

 • Spotkanie edukacyjne z dziećmi
  20 grudnia 2019 r.

Członkowie koła zorganizowali spotkanie edukacyjnewSzkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Maczka w Boguchwale. W ramach akcji najmłodszych uczono bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, prawidłowych reakcji przy rozpoznaniu zagrożenia życia, układania poszkodowanych w pozycji bezpiecznej, resuscytacji krążeniowo – oddechowej u niemowlęcia oraz osoby dorosłej, a także bandażowania.

https://www.facebook.com/SKN-Medycyny-w-Stanach-Nagłych-115530065704747/

 • Dzień Otwarty Szpitala im. Świętej Rodziny i Uniwersytetu Rzeszowskiego
  1 lutego 2020 r.

Członkowie koła wzięli udział w Dniu Otwartym Szpitala im. Świętej Rodziny i Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Studentki z koła przeprowadziły pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej oraz dziecka, a także zaprezentowały obsługę defibrylatora AED. Uczestnicy mieli także możliwość sprawdzenia oraz doskonalenia swoich umiejętności z zakresu RKO. Podczas Dnia Otwartego istniała możliwość skorzystania między innymi z konsultacji lekarskiej, darmowych badań krwi, poradnictwa dietetycznego oraz szkolenia na temat samokontroli piersi.

https://www.facebook.com/SKN-Medycyny-w-Stanach-Nagłych-115530065704747/

 • Szkolenie edukacyjne dla uczniów
  13 lutego 2020 r.

Studentki z koła przeprowadziły szkolenie dla uczniów 1 oraz 2 klasy Szkoły Podstawowej w Krasnem. Na samym początku przekazane zostały informacje na temat numerów alarmowych oraz zasad wzywania pierwszej pomocy. Następnie uczniowie ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz przekładanie chorego z brzucha na plecy. Ponadto każdy uczestnik szkolenia ćwiczył wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej oraz u dziecka. Odbył się także krótkim kursie bandażowania.

https://www.facebook.com/SKN-Medycyny-w-Stanach-Nagłych-115530065704747/