Władze Centrum

Kierownik CSM – dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba
Zastępca Kierownika CSM ds. technicznych – mgr Marek Muster