Pracownicy CSM

Kierownictwo Centrum Symulacji Medycznej

Kierownik CSM – dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba

Zastępca Kierownika CSM ds. technicznych – mgr Marek Muster

Koordynatorzy CSM:

Koordynator ds. badań naukowych – dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR 

Koordynator ds. kierunku Pielęgniarstwo – dr n. o zdr. Izabela Sałacińska

Koordynator ds. kierunku Położnictwo – mgr Aldona Marut

Technicy symulacji medycznej:

mgr Paweł Błajda

mgr inż. Gabriela Golik

lic. Anna Kurzeja

lic. Wojciech Soliński

lic. Sebastian Ślemp

inż. Paweł Szczepański

Sekretariat:

mgr inż. Bernadeta Płaza

Pracownik administracyjny:

mgr Marzena Domino