previous arrow
next arrow
Slider

Informacja Prorektora

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim informuję, że: 1. Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim powinny być co do zasady prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego. 2. Obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki obowiązuje: 1) w pomieszczeniach ogólnodostępnych Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2) w salach dydaktycznych, w których realizowany jest proces dydaktyczny – w […]

Czytaj dalej…

Wznawiamy nabór na szkolenia praktyczne #VAXSTOPCOVID

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do rejestracji na część praktyczną szkolenia #VAXSTOPCOVID farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19. Szkolenie realizowane jest w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w oparciu o art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych […]

Czytaj dalej…

Profesor Paweł Więch z Uniwersytetu Rzeszowskiego był pierwszym prelegentem Body Interacts „Global Network 2021”

29 kwietnia Body Interact promowało międzynarodowe wydarzenie internetowe gromadzące naukowców, światowych ekspertów i partnerów naukowych na swoim pierwszym dorocznym spotkaniu. Podczas wydarzenia zaoferowano nam ekspertyzę międzynarodowych naukowców i ekspertów, którzy skupili się na prezentacji i analizie badania dotyczącego wykorzystania Body Interact, przeprowadzonego przez 11 uczelni w 2020 r. Omawiając aktualne trendy i stan edukacji w […]

Czytaj dalej…

SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE DOTYCZĄCE PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR

Cele szkolenia: Pokazanie problemów dnia codziennego osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie poziomu świadomości społeczne jna temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania na Uczelni oraz integracji ze środowiskiem akademickim. Studenci zapoznają się ze sposobami efektywnego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz praktycznymi formami wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami. Link […]

Czytaj dalej…

Nabór na szkolenia praktyczne #VAXSTOPCOVID

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do rejestracji na część praktyczną szkolenia #VAXSTOPCOVID farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19. Szkolenie realizowane jest w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w oparciu o art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych […]

Czytaj dalej…

Symulatory do badania ultrasonograficznego już dostępne w naszym Centrum

Wyposażenie naszego Centrum zostało w tym tygodniu poszerzone o dwa nowe symulatory do badania ultrasonograficznego. U/S Mentor to wysokiej klasy symulator medyczny do szkolenia w zakresie badań i interwencji związanych z ultrasonografią. Łączy realistyczny męski lub żeński manekin z realistycznymi punktami orientacyjnymi oraz wirtualnym pacjentem (widocznym na ekranie komputera) do ćwiczenia obrazowania, orientacji w anatomii […]

Czytaj dalej…

Interaktywna sesja symulacyjna on-line

W dniu 09.07.2020r. o godzinie 12:00 na profilu facebookowym Centrum Symulacji Medycznej w Rzeszowie odbyła się transmisja na żywo interaktywnej sesji symulacyjnej pt. „Komunikacja personelu medycznego z pacjentem, komunikacja personelu medycznego wg schematu SBAR i identyfikacja błędu medycznego”. […]

Czytaj dalej…

Egzaminy OSCE na kierunku położnictwo

W dniu 29.06.2020 r. oraz 02.07.2020 r. w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się egzaminy OSCE dla studentów I i II roku I stopnia kierunku położnictwo. Obiektywne Strukturyzowane Egzaminy Kliniczne miały na celu sprawdzenie osiągnięć efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych proceduralnych oraz kompetencji społecznych zdobytych w toku nauczania. Zdający przystąpili […]

Czytaj dalej…

Body Interact Clinical Education

Głównym założeniem działalności Centrum Symulacji Medycznej (CSM) jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jednocześnie, dysponując zaawansowaną infrastrukturą oraz współpracując z wybitnymi specjalistami, jednym z priorytetów dla jednostki jest prowadzenie  działalności badawczej. Pierwszym międzynarodowym projektem badawczo-dydaktycznym, do którego przestąpiło CSM jest projekt Body Interact Clinical Education. W projekcie uczestniczyło kilka uczelni […]

Czytaj dalej…