1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Wizyta w Uniwersytecie Medycznym Pavla Jozefa Safarika w Koszycach na Słowacji

W ramach międzyuczelnianej współpracy międzynarodowej w dniach 4-5.10.2023 roku pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyli wizytę w Uniwersytecie Medycznym Pavla Jozefa Safarika w Koszycach na Słowacji. Celem spotkania była wymiana doświadczeń zawodowych związanych z wykorzystaniem symulacji medycznej i nowoczesnych metod leczenia ran przewlekłych i trudno gojących się. Finalną częścią stażu naukowego było przeprowadzenie warsztatów z zakresu diagnostyki rany, debridmentu, terapii larwalnej (MDT) i wykorzystania terapii podciśnieniowej (NPWT) w leczeniu ran przewlekłych i trudno gojących się oraz ustalenie dalszych kierunków współpracy naukowej.

As part of inter-university international cooperation on October 4-5, 2023, the staff of the Institute of Health Sciences, University of Rzeszow visited Pavel Jozef Safarik Medical University in Kosice, Slovakia. The meeting was aimed to exchange professional experiences related to the use of medical simulation and modern methods of chronic wound treatment. The final part of the scientific internship was conducting workshops on wound diagnosis, debridement, larval therapy (MDT) and the use of negative pressure wound therapy (NPWT) in the treatment of chronic and difficult-to-heal wounds and to determine further directions of


Posted on