1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Egzaminy OSCE na kierunku położnictwo

W dniu 29.06.2020 r. oraz 02.07.2020 r. w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się egzaminy OSCE dla studentów I i II roku I stopnia kierunku położnictwo. Obiektywne Strukturyzowane Egzaminy Kliniczne miały na celu sprawdzenie osiągnięć efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych proceduralnych oraz kompetencji społecznych zdobytych w toku nauczania. Zdający przystąpili […]

Czytaj dalej…

Body Interact Clinical Education

Głównym założeniem działalności Centrum Symulacji Medycznej (CSM) jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jednocześnie, dysponując zaawansowaną infrastrukturą oraz współpracując z wybitnymi specjalistami, jednym z priorytetów dla jednostki jest prowadzenie  działalności badawczej. Pierwszym międzynarodowym projektem badawczo-dydaktycznym, do którego przestąpiło CSM jest projekt Body Interact Clinical Education. W projekcie uczestniczyło kilka uczelni […]

Czytaj dalej…

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

20 lutego 2020 r. w bud. C2, przy ul. Warszawskiej 26a odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej będącego częścią Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu oraz KNM, władze rządowe i samorządowe, pracownicy, studenci oraz będący przyjaciółmi Uniwersytetu goście. Centrum Symulacji Medycznej jest częścią Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego  mieszczącą się przy ul. […]

Czytaj dalej…

I Rzeszowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Symulacja w edukacji medycznej”

W dniu 16.11.2019 r. w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się I Rzeszowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Symulacja w edukacji medyczne”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Patronat honorowy nad konferencją […]

Czytaj dalej…

I Rzeszowskie zawody symulacji medycznej

W dniu 15.11.2019 r. w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się zawody symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych. Zawody zostały zorganizowane w ramach projektu „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu […]

Czytaj dalej…