1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Nowa publikacja zespołu naukowego Centrum Symulacji Medycznej KNM UR oraz Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ w JoVE

Na stronie czasopisma JoVE (70 MEiN) została opublikowana praca autorstwa dra hab. Dariusza Bazalińskiego, prof. UR, dra hab. Pawła Więcha, prof. UR, mgr Pauliny Szymańskiej, mgra Marka Mustera oraz prof. dr hab. Marii Kózki nt. Application of Lucilia sericata Larvae in Debridement of Pressure Wounds in Outpatient Settings (Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu ran […]

Czytaj dalej…

Informacja Prorektora

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim informuję, że: 1. Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim powinny być co do zasady prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego. 2. Obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki obowiązuje: 1) w pomieszczeniach ogólnodostępnych Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2) w salach dydaktycznych, w których realizowany jest proces dydaktyczny – w […]

Czytaj dalej…

Wznawiamy nabór na szkolenia praktyczne #VAXSTOPCOVID

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do rejestracji na część praktyczną szkolenia #VAXSTOPCOVID farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19. Szkolenie realizowane jest w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w oparciu o art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych […]

Czytaj dalej…

Profesor Paweł Więch z Uniwersytetu Rzeszowskiego był pierwszym prelegentem Body Interacts „Global Network 2021”

29 kwietnia Body Interact promowało międzynarodowe wydarzenie internetowe gromadzące naukowców, światowych ekspertów i partnerów naukowych na swoim pierwszym dorocznym spotkaniu. Podczas wydarzenia zaoferowano nam ekspertyzę międzynarodowych naukowców i ekspertów, którzy skupili się na prezentacji i analizie badania dotyczącego wykorzystania Body Interact, przeprowadzonego przez 11 uczelni w 2020 r. Omawiając aktualne trendy i stan edukacji w […]

Czytaj dalej…

SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE DOTYCZĄCE PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR

Cele szkolenia: Pokazanie problemów dnia codziennego osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie poziomu świadomości społeczne jna temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania na Uczelni oraz integracji ze środowiskiem akademickim. Studenci zapoznają się ze sposobami efektywnego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz praktycznymi formami wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami. Link […]

Czytaj dalej…

Nabór na szkolenia praktyczne #VAXSTOPCOVID

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do rejestracji na część praktyczną szkolenia #VAXSTOPCOVID farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19. Szkolenie realizowane jest w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w oparciu o art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych […]

Czytaj dalej…

Symulatory do badania ultrasonograficznego już dostępne w naszym Centrum

Wyposażenie naszego Centrum zostało w tym tygodniu poszerzone o dwa nowe symulatory do badania ultrasonograficznego. U/S Mentor to wysokiej klasy symulator medyczny do szkolenia w zakresie badań i interwencji związanych z ultrasonografią. Łączy realistyczny męski lub żeński manekin z realistycznymi punktami orientacyjnymi oraz wirtualnym pacjentem (widocznym na ekranie komputera) do ćwiczenia obrazowania, orientacji w anatomii […]

Czytaj dalej…

Interaktywna sesja symulacyjna on-line

W dniu 09.07.2020r. o godzinie 12:00 na profilu facebookowym Centrum Symulacji Medycznej w Rzeszowie odbyła się transmisja na żywo interaktywnej sesji symulacyjnej pt. „Komunikacja personelu medycznego z pacjentem, komunikacja personelu medycznego wg schematu SBAR i identyfikacja błędu medycznego”. […]

Czytaj dalej…

Egzaminy OSCE na kierunku położnictwo

W dniu 29.06.2020 r. oraz 02.07.2020 r. w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się egzaminy OSCE dla studentów I i II roku I stopnia kierunku położnictwo. Obiektywne Strukturyzowane Egzaminy Kliniczne miały na celu sprawdzenie osiągnięć efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych proceduralnych oraz kompetencji społecznych zdobytych w toku nauczania. Zdający przystąpili […]

Czytaj dalej…