1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Nabór na szkolenia praktyczne #VAXSTOPCOVID

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do rejestracji na część praktyczną szkolenia #VAXSTOPCOVID farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19.

Szkolenie realizowane jest w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w oparciu o art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 293).

Szkolenie będzie odbywać się w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Warszawska 26A , 35-205 Rzeszów, Budynek C2.

W szkoleniu mogą wziąć udział WYŁĄCZNIE osoby, które pozytywnie zaliczyły moduł teoretyczny organizowany przez CMKP.

Po pozytywnej weryfikacji w systemie CMKP każdy z uczestników zostanie indywidualnie powiadomiony o godzinie rozpoczęcia szkolenia drogą mailową.

Szkolenie odbywa się w terminie od 12.04.2021 r. – 30.04.2021 r. od poniedziałku do soboty.
Ze względu na jego charakter ilość miejsc w grupie szkoleniowej  jest ograniczona do 10 osób.
Realizowane będzie w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK SOBOTA
I gr: 8:00 – 12:00 I gr: 9:00 – 13:00
II gr: 10:00 – 14:00
III gr: 12:00 – 16:00
IV gr: 14:00 – 18:00

W przypadku przekroczenia ilości osób w danej w grupie, osoby chętne będą automatycznie rejestrowane na kolejny wolny termin szkolenia.

Ze względu na charakter szkolenia, ubiorem obowiązującym w trakcie jego trwania jest odzież medyczna oraz obuwie zastępcze – w budynku znajduję się szatnia, gdzie można zostawić odzież wierzchnią. Obowiązkowe jest posiadanie maseczki ochronnej.

https://forms.office.com/r/anavjsUr7x

Kontakt:

technicycsmcm@ur.edu.pl
17 872 19 30


Posted on