1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Nowa publikacja zespołu naukowego Centrum Symulacji Medycznej KNM UR oraz Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ w JoVE

Na stronie czasopisma JoVE (70 MEiN) została opublikowana praca autorstwa dra hab. Dariusza Bazalińskiego, prof. UR, dra hab. Pawła Więcha, prof. UR, mgr Pauliny Szymańskiej, mgra Marka Mustera oraz prof. dr hab. Marii Kózki nt. Application of Lucilia sericata Larvae in Debridement of Pressure Wounds in Outpatient Settings (Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu ran odleżynowych w warunkach ambulatoryjnych). Publikacja, oprócz formy tradycyjnej, ma także formułę filmu naukowo-edukacyjnego, który powstał w laboratoriach Centrum Symulacji Medycznej oraz w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.

JoVE jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą filmów naukowych, którego misją jest rozwijanie badań naukowych i edukacji. Filmy są kręcone w najlepszych światowych instytucjach naukowych. Naukowcy, nauczyciele i studenci korzystają z filmów publikowanych na stronie JoVE do swoich badań, nauczania i uczenia się, gdyż umożliwiają one szybkie i dogłębne zrozumienie złożonych problemów medycznych.

Głównym założeniem opublikowanego w JoVE filmu jest przedstawienie przez zespół naukowy procedury zastosowania larw Lucilia sericata w leczeniu ran odleżynowych w warunkach ambulatoryjnych. Zaprezentowana w filmie technika jest bezpieczna i łatwo dostępna. Może być stosowany przez przeszkolony personel medyczny zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. Protokół zaopatrzenia rany odleżynowej został opracowany w oparciu o specjalnie zaprojektowany model rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran.

Film zawierający procedurę zastosowania larw Lucilia sericata w leczeniu ran odleżynowych w warunkach ambulatoryjnych dostępny jest pod linkiem:
https://www.jove.com/v/62590/application-lucilia-sericata-larvae-debridement-pressure-wounds


Posted on