1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Informacja Prorektora

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim informuję, że:
1. Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim powinny być co do zasady prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego.
2. Obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki obowiązuje:
1) w pomieszczeniach ogólnodostępnych Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2) w salach dydaktycznych, w których realizowany jest proces dydaktyczny – w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m pomiędzy poszczególnymi stanowiskami;
3) w pomieszczeniach administracji centralnej i kolegialnej – dla osób z zewnątrz oraz pracowników lub studentów przemieszczających się pomiędzy budynkami.
3. Prowadzący zajęcia dydaktyczne są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.
4. Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w grupach zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących ograniczających funkcjonowanie Uczelni możliwe jest przywrócenie kształcenia w trybie hybrydowym lub w całości zdalnym.


Posted on