1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Nowa wysoko punktowana publikacja autorstwa pracowników CSM

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji zespołu naukowego CSM. Celem artykułu The Relationship between Selected Body Composition Components and Cardiopulmonary Resuscitation Parameters in Nurses: An Observational Simulation Study była ocena zależności pomiędzy wybranymi składnikami składu ciała a parametrami resuscytacji krążeniowo-oddechowej personelu medycznego.

Praca autorstwa Pawła Więcha, Marka Mustera, Łukasza Godka, Izabeli Sałacińskiej, Edyty Guty, Grzegorza Kucaby oraz Dariusza Bazalińskiego została opublikowana w Journal of Clinical Medicine.

Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.241
Punktacja MEiN: 140.000


Posted on