1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Wznawiamy nabór na szkolenia praktyczne #VAXSTOPCOVID

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do rejestracji na część praktyczną szkolenia #VAXSTOPCOVID farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19.

Szkolenie realizowane jest w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w oparciu o art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 293).

Szkolenie będzie odbywać się w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Warszawska 26A , 35-205 Rzeszów, Budynek C2.

W szkoleniu mogą wziąć udział WYŁĄCZNIE osoby, które pozytywnie zaliczyły moduł teoretyczny organizowany przez CMKP.

Po pozytywnej weryfikacji w systemie CMKP każdy z uczestników zostanie indywidualnie powiadomiony o godzinie rozpoczęcia szkolenia drogą mailową.

Szkolenie odbywa się w następujących dniach:

11.06.2021 – I gr godz.: 8 – 11, II gr godz.: 11.30 – 14:30, III gr godz.: 15:00 – 18:00
14.06.2021 – I gr godz.: 12 – 15, II gr godz.: 15:30 – 18:30
18.06.2021 – I gr godz.: 8 – 11, II gr godz.: 11.30 – 14:30, III gr godz.: 15:00 – 18:00

Ze względu na charakter szkolenia ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 10 osób. Grupy będą tworzone na podstawie kolejności zgłoszeń.
W przypadku przekroczenia ilości osób w danej w grupie, osoby chętne będą automatycznie rejestrowane na kolejny wolny termin szkolenia.

Osoby, które zamierzają zmienić termin szkolenia lub też zrezygnować proszone są o kontakt telefoniczny.

Ubiorem obowiązującym w trakcie szkolenia jest odzież medyczna oraz obuwie zastępcze – w budynku znajduję się szatnia, gdzie można zostawić odzież wierzchnią. Obowiązkowe jest posiadanie maseczki ochronnej.

Link do formularza rejestracji: https://forms.office.com/r/wwkRHdtu3P

Kontakt odbywa się wyłącznie przez poniższy numer telefonu oraz adres e-mail.

tel. 17 872 19 30
e-mail: technicycsmcm@ur.edu.pl


Posted on