1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Kolejna edycja szkolenia z Wywiadu do Diagnozy Autyzmu – Wersji Zrewidowanej (ADI-R) w Zakładzie Psychiatrii oraz Centrum Symulacji Medycznej, KNM Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniach od 1 do 3 czerwca, 2022r. w Zakładzie Psychiatrii oraz Centrum Symulacji Medycznej, Kolegium Nauk Medycznych,
Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się kolejna edycja szkolenia z
Wywiadu do Diagnozy Autyzmu – Wersji Zrewidowanej (ADI-R) prowadzonego przez międzynarodowych, certyfikowanych szkoleniowców.

W tych dniach odbędzie się część pierwsza, teoretyczna, szkolenia,
która transmitowana będzie online na platformie Zoom z USA oraz Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wystandaryzowany wywiad ADI-R to wszechstronne narzędzie przeznaczone do oceny diagnostycznej dzieci, adolescentów i dorosłych z podejrzeniem zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). ADI-R skutecznie różnicuje autyzm od innych zaburzeń rozwojowych, jest przydatny nie tylko w procesie diagnostycznym ale także przy planowaniu terapii i oddziaływań edukacyjnych. Szkolenie z dr Somer Bishop jest kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy dr n. med. Agnieszką Rynkiewicz a Department of Psychiatry, University of California, San Francisco, STAR Center for ASD & NDDS, UCSF, San Francisco, USA.  Obie instytucje prowadzą od 2017r. wspólnie projekty wspierane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta a dr Somer Bishop jest równocześnie współautorem narzędzia ADOS-2, który łącznie z ADI-R zaliczany jest do tzw. „złotego standardu” w procesie diagnozy autyzmu*.

Szkolenie ADI-R jest bezpłatne, w formie online – Zoom. Dostęp do części I (teoretycznej) w dniach od
1 do 3 czerwca, 2022r. jest ogólnopolski.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: adir.zgloszenia@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona!

Część II (praktyczna – warsztatowa) odbędzie się w wyznaczonym terminie. Szczegółowe informacje pojawią się na stronach instytucji zaangażowanych w przygotowanie szkolenia.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia odpowiednio dla części I (teoretycznej) oraz części II (warsztatowej) oraz punkty edukacyjne.

Podczas części I (teoretycznej) odbędzie się wykład oraz prezentacja nagrania jednej sesji wywiadu ADI-R wraz z kodowaniem. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. Podczas części II (warsztatowej), odbywać się będą sesje wywiadu ADI-R z rodzicami na żywo.

Szkolenie od strony technicznej i organizacyjnej przygotowywane jest przez studentów SKN Psychiatrii w ramach działalności studenckiego Klubu Diagnozy Autyzmu wprojekcie finansowanym z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Grant nr SKN/SP/535279/2022.

Zapraszamy ponownie do Zakładu Psychiatrii oraz Centrum Symulacji Medycznej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów jak i studentów różnych kierunków medycznych na szkolenia, które prowadzone są przez uznanych na świecie, certyfikowanych, międzynarodowych szkoleniowców z najważniejszych narzędzi diagnostycznych w autyzmie.

*Rynkiewicz A, King BH, Kalisz K, Słopień A, Janas-Kozik M, Łucka I. Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) oraz protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition). Psychiatr. Psychol. Klin. 2018; 18(4), 399–404. DOI: 10.15557/PiPK.2018.0047

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Umowa nr SKN/SP/535279/2022.


Posted on