previous arrow
next arrow
Slider

Publikacje

Publikacje zespołu badawczego CSM

W obrębie poszczególnych obszarów badawczych zespół naukowy CSM opublikował następujące prace:

Analiza czynników warunkujących jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 1. Paweł Więch, Marek Muster, Dariusz Bazaliński, Grzegorz Kucaba, Izabela Sałacińska, Monika Binkowska-Bury. Wybrane parametry jakości ucisku i relaksacji klatki piersiowej wykonywanej przez personel pielęgniarski w ramach pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia – badanie pilotażowe. Medycyna Rodzinna 2018;21(4): 328-334.
  Punktacja MNiSW: 7.000

Wpływ wybranych narzędzi telemedycznych na efektywność nauczania podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

 1. Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Marek Muster, Dariusz Bazaliński, Grzegorz Kucaba, Anna Fąfara, Joanna Przybek-Mita, Paweł Januszewicz. Use of Selected Telemedicine Tools in Monitoring Quality of In-Hospital Cardiopulmonary Resuscitation: A Prospective Observational Pilot Simulation Study. Medical Science Monitor 2019;25: 2520-2526.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.980
  Punktacja MNiSW: 70.000
 2. Paweł Więch, Marek Muster, Dariusz Bazaliński, Grzegorz Kucaba, Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka. A pilot, prospective, randomized trial to evaluate the influence of telemedicine training on the CPR quality provided by the nurses. American Journal of Emergency Medicine 2018;36(10): 1913-1914. Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.651
  Punktacja MNiSW: 30.000
 3. Dawid Filip, Marek Wojtaszek, Jan Rutowski, Grzegorz Kucaba. Wykorzystanie teletransmisji przez zespoły ratownictwa medycznego w rejonie rzeszowskim. Polish Journal of Emergency Medicine 2019;12(24): 36.

Analiza skuteczności środowiska symulacyjnego w praktycznym zastosowaniu

 1. Paweł Więch, P. Rozborska, Dariusz Bazaliński, Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz. The usefulness of the virtual patient program in the nursing care of patients with anaphylactic shock – case report. Progress in Health Sciences 2018;8(1): 220-225.
  Punktacja MNiSW: 7.000
 2. Grzegorz Kucaba, Marek Muster, Dawid Filip, Beata Horeczy, Łukasz Szarpak, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka. Pressure on the incisors during direct laryngoscopy and intubation using the Shikani Optical Stylet TM. American Journal of Emergency Medicine 2017;35(9): 1370-1372.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.290
  Punktacja MNiSW: 25.000

Zastosowanie terapii podciśnieniowej (NPWT) w leczeniu ran

 1. Dariusz Bazaliński, Anna Krawiec, Marek Kucharzewski, Paweł Więch. Negative Pressure Wound Therapy in Pyoderma Gangrenosum Treatment. American Journal of Case Reports 2020;21: e922581.
  Punktacja MNiSW: 70.000
 2. Dariusz Bazaliński, Paweł Więch, Dorota Kaczmarska, Maria Kózka. Wykorzystanie kontrolowanego ujemnego ciśnienia w zarządzaniu raną u kresu życia – studium przypadku. Leczenie Ran 2019;16(1): 9-14.
  Punktacja MNiSW: 5.000
 3. Dariusz Bazaliński, Paweł Więch, Dorota Kaczmarska, Izabela Sałacińska, Maria Kózka.Use of controlled negative pressure in management of phlegmon caused by fulminant complication of pressure wound : a case report. Medicine 2018;97(28): e11319.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.870
  Punktacja MNiSW: 40.000
 4. Dariusz Bazaliński, Paweł Więch, Beata Barańska, Monika Binkowska-Bury. Use of negative pressure wound therapy in a chronic leg wound with coexisting rheumatoid arthritis : a case study. Journal of International Medical Research 2018;46(6): 2495-2499.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.351
  Punktacja MNiSW: 20.000
 5. Dariusz Bazaliński, Dorota Kaczmarska, Mateusz Skóra, Klaudia Pelczar, Anna Krawiec. Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w technologii TLC w terapii podciśnieniowej odleżyn w warunkach domowych. Biblioteka Faktów 2019; 1: 7-9.
  Punktacja MNiSW: 5.000