1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Wizyta gości z Koszyc w ramach projektu Nowa Przestrzeń Naukowca #KNM

W dniu 17 marca 2023 r. odbyła się wizyta Prof. PhDr. Luci Dimunovej, PhD oraz PhDr. Beáty Grešš Halász, PhD z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach w Centrum Symulacji Medycznej oraz Instytucie Nauk o Zdrowiu.

Zasadniczym celem spotkania było zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia badań, w tym wymiana doświadczeń na poziomie naukowym związanym z zastosowaniem nowych narzędzi do symulacji medycznej na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu. Wizyta odbyła się w Centrum Symulacji Medycznej i składała się z części teoretycznej wraz z panelem dyskusyjnym oraz z części praktycznej, gdzie przedstawiono infrastrukturę rejestrującą sesje symulacyjne, proces tworzenia scenariuszy symulacyjnych oraz analizę debriefingu.

Opiekunem naukowym wydarzenia był dr hab. Paweł Więch, prof. UR, Centrum Symulacji Medycznej reprezentował Pan mgr Marek Muster. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu oraz pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Wizyta odbyła się w ramach realizowanego przez Kolegium Nauk Medycznych projektu „Nowa Przestrzeń Naukowca #KNM”, którego celem jest wzmocnienie Uniwersytetu Rzeszowskiego w drodze do umiędzynarodowienia poprzez budowanie wizerunku UR jako uczelni przyjaznej dla cudzoziemców.


Posted on