Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Projekt ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

http://www.simhealth.ur.edu.pl