Pracownicy CSM

Kierownictwo Centrum Symulacji Medycznej

Kierownik CSM – dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba

Zastępca Kierownika CSM ds. technicznych – mgr Marek Muster

Koordynatorzy CSM:

Koordynator ds. badań naukowych – dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR 

Koordynator ds. kierunku Pielęgniarstwo – mgr Anna Wójcik

Koordynator ds. kierunku Położnictwo – mgr Anna Skórska

Koordynator ds. kierunku Lekarskiego –  dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba

Technicy symulacji medycznej:

lic. Katarzyna Pasterczyk
mgr Paweł Błajda
mgr Anna Pietroń
mgr inż. Joanna Śmigiel
mgr inż. Dominika Skrzypiec
inż. Paweł Szczepański
inż. Tomasz Wadowski
inż. Julia Nykiel
inż. Krzysztof Kurzeja

Sekretariat:

mgr inż. Bernadeta Płaza

Pracownik administracyjny:

mgr Marzena Domino