Pracownicy CSM

Kierownictwo Centrum Symulacji Medycznej

Kierownik CSM – dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba

Zastępca Kierownika CSM ds. technicznych – mgr Marek Muster

Koordynatorzy CSM:

Koordynator ds. badań naukowych – dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR 

Koordynator ds. kierunku Pielęgniarstwo – mgr Anna Wójcik

Koordynator ds. kierunku Położnictwo – mgr Anna Skórska

Koordynator ds. kierunku Lekarskiego –  dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba

Technicy symulacji medycznej:

mgr Paweł Błajda
Alejandro Garcia Vera
mgr inż. Gabriela Golik
lic. Katarzyna Pasterczyk
mgr Anna Pietroń
lic. Wojciech Soliński
inż. Paweł Szczepański
mgr Sebastian Ślemp

Sekretariat:

mgr inż. Bernadeta Płaza

Pracownik administracyjny:

mgr Marzena Domino