1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

test

dr hab. Paweł Więch, prof. UR – Przewodniczący Uniwersytet Rzeszowski
dr Edyta Guty, prof. PWSW – Wiceprzewodnicząca Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr Grzegorz Kucaba  – Wiceprzewodniczący Centrum Symulacji Medycznej
Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr Izabela Gołębiak – Wiceprzewodnicząca Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego
w Warszawie
dr Zdzisława Chmiel – Sekretarz Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Dariusz Bazaliński, prof. UR Uniwersytet Rzeszowski
dr Bożena Majchrowicz Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr Beata Barańska Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr Marta Jurkiewicz Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr Kinga Żurawska vel  Dziurawiec Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
mgr Marek Muster Centrum Symulacji Medycznej
Uniwersytetu Rzeszowskiego
mgr Renata Telega Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
mgr Małgorzata Kulas Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
mgr Aneta Lesiak Uniwersytet Rzeszowski
mgr Bogusława Kaczor – Pyter Uniwersytet Rzeszowski
mgr Dagmara Podgórska–Kowalczyk Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
mgr Anna Wójcik Uniwersytet Rzeszowski
mgr Agnieszka Dworakowska Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego
w Warszawie
mgr Magdalena Rękas Uniwersytet Rzeszowski
mgr Julia Martyn Uniwersytet Rzeszowski
mgr Marzena Domino Uniwersytet Rzeszowski
Właściciel marki Medcam  
dr hab. Paweł Więch, prof. UR – PrzewodniczącyUniwersytet Rzeszowski
dr Edyta Guty, prof. PWSW – WiceprzewodniczącaPaństwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr Grzegorz Kucaba  – WiceprzewodniczącyCentrum Symulacji Medycznej
Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr Izabela Gołębiak – WiceprzewodniczącaWydział Medyczny Uczelni Łazarskiego
w Warszawie
dr Zdzisława Chmiel – SekretarzUniwersytet Rzeszowski
dr hab. Dariusz Bazaliński, prof. URUniwersytet Rzeszowski
dr Bożena MajchrowiczPaństwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr Beata BarańskaPaństwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr Marta JurkiewiczPaństwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr Kinga Żurawska vel  DziurawiecPaństwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
mgr Marek MusterCentrum Symulacji Medycznej
Uniwersytetu Rzeszowskiego
mgr Renata TelegaPaństwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
mgr Małgorzata KulasPaństwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
mgr Aneta LesiakUniwersytet Rzeszowski
mgr Bogusława Kaczor – PyterUniwersytet Rzeszowski
mgr Dagmara Podgórska–KowalczykPaństwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
mgr Anna WójcikUniwersytet Rzeszowski
mgr Agnieszka DworakowskaWydział Medyczny Uczelni Łazarskiego
w Warszawie
mgr Magdalena RękasUniwersytet Rzeszowski
mgr Julia MartynUniwersytet Rzeszowski
mgr Marzena DominoUniwersytet Rzeszowski
Właściciel marki Medcam