1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Współpraca partnerska

Body Interact Clinical Education

Pierwszym międzynarodowym projektem badawczo-dydaktycznym, do którego przestąpiło Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego jest projekt Body Interact Clinical Education. W projekcie uczestniczy kilka uczelni z Europy i świata, w tym m.in. z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii czy Gruzji. W ramach realizacji projektu jesteśmy jedyną uczelnią z Polski, która w nim partycypowała. Dotychczas badaniem objęto 80 studentów V roku kierunku lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych UR.

Body Interact to narzędzie służące do nauczania (poprawy edukacji klinicznej), optymalizacji uczenia się oraz oceny efektów tych działań. Założeniem projektu jest realizacja wybranych scenariuszy przypadków klinicznych z udziałem wirtualnego pacjenta. Uczestnictwo w badaniu jest doskonałym sposobem do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez ćwiczenie zdolności klinicznego wnioskowania, doskonalenie umiejętności diagnozowania, a w konsekwencji podejmowania właściwej decyzji dotyczącej pacjenta. Decyzje kliniczne w ramach każdego ze scenariuszy podejmowane są w kontrolowanych warunkach pod nadzorem prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego.

W ramach badania, studenci wypełniają dwa ewaluacyjne kwestionariusze ankietowe (przed i po zajęciach) w których określają m. in. w jakim stopniu ćwiczenia z wirtualnym pacjentem wypełniają lukę w procesie nauczania oraz uczenia się, w jakim stopniu umożliwiają zidentyfikować indywidualne słabości kompetencyjne, ale także wzbogacają doświadczenie kliniczne pozwalając ćwiczyć strategie decyzyjne.

Efektem realizacji projektu Body Interact będzie zagraniczna publikacja naukowa, w której przedstawione zostaną najważniejsze wyniki otrzymane podczas zajęć z Body Interact.