1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

I Rzeszowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Symulacja w edukacji medycznej”


W dniu 16.11.2019 r. w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się I Rzeszowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Symulacja w edukacji medyczne”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. n. med. dr hab. Artur Mazur oraz Dziekan Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. n. med. Edyta Barnaś, prof. UR.

Konferencję otworzył Kierownik Projektu – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba, witając wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości.

Wykład inauguracyjny pt. „Symulacja medyczna. Historia, teraźniejszość i szanse w realiach polskiej edukacji medycznej” wygłosił dr hab. n. med. Kamil Torres, prof. nadzw. UMLub.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili również zaproszeni goście, pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy w zakresie wykorzystania symulacji medycznej w szeroko pojętej edukacji medycznej, wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia, funkcjonowania oraz realizacji projektów dydaktycznych i badawczych w Centrach Symulacji Medycznej.

Konferencja zakończyła się sesją warsztatową.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji.


Posted on