20 lutego 2020 r. w bud. C2, przy ul. Warszawskiej 26a odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej będącego częścią Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu oraz KNM, władze rządowe i samorządowe, pracownicy, studenci oraz będący przyjaciółmi Uniwersytetu goście.

Centrum Symulacji Medycznej jest częścią Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego  mieszczącą się przy ul. Warszawskiej 26a w dawnym budynku – Instytut Fizjoterapii. W chwili obecnej dzięki dotacjom władz miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego obiekt został częściowo zaadaptowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, szkoleniowy oraz system audio-video w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tj.:

  • ”SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 4 121 263,12 zł

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 3 473 400,55 zł

  • ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 13 523 079,69 zł

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 11 397 251,56 zł

Wielkość:

Powierzchnia użytkowa łączna:        2 960,00 (m2)

Powierzchnia użytkowa piwnic:        745,93 (m2)

Powierzchnia użytkowa parter:         728,16 (m2)

Powierzchnia użytkowa piętro I:       755,04 (m2)

Powierzchnia użytkowa piętro II:      730,87 (m2)

Powierzchnia sal ćwiczeń      615,70 (m2)

Infrastruktura

W Centrum Symulacji Medycznej, II piętro zostało zaadaptowane w celu kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych. Powstały  sale symulacyjne niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Obecnie w ramach wdrożenia projektu SIMhealth w Centrum Symulacji Medycznej powstały sale przeznaczone między innymi do opieki położniczej, opieki pielęgniarskiej, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych – sala porodowa czy też sala do kształtowania umiejętności technicznych. Sale wysokiej wierności zostały wyposażone w niezbędny nowoczesny sprzęt medyczny tj.  defibrylatory, respiratory, kardiomonitory itd. oraz zaawansowane technologicznie symulatory pacjentów w różnym wieku. Symulatory te dają możliwość wykonywania badań w czasie rzeczywistym, prezentując różne funkcje fizjologiczne, reakcje na bodźce, zmiany osłuchowe, a przez to również możliwość wywołania różnego rodzaju objawów chorobowych według ułożonego scenariusza symulacyjnego. W sali opieki położniczej  wyposażonej w zaawansowany symulator porodowy studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych techniki odbioru porodu. Sale pośredniej i niskiej wierności wyposażone są fantomy oraz trenażery mające na celu doskonalenie umiejętności technicznych.

Sale symulacyjne dzięki wyposażeniu w system audio-video umożliwiają rejestrowanie scenariuszy symulacyjnych. Tak nagrana sesja symulacyjna następnie jest szczegółowo omawiana z uczestnikami symulacji w salach przygotowanych do debriefingu – omówienia i analizy zajęć, wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Oprócz tego Centrum posiada także sale przystosowane do przeprowadzenia egzaminu OSCE – Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny (Objective Structured Clinical Examination).  Egzamin OSCE jest to egzamin, który pozwala ocenić stopień osiągniecia efektów kształcenia w  zakresie umiejętności  praktycznych  zdobytych w całym toku studiów.

W ramach projektu WCSM w najbliższym czasie zostanie zaadoptowane i wyposażone I piętro oraz parter,  dając możliwość kształcenia także kierunku lekarskiego w wyspecjalizowanych salach jak na przykład Pracownia do nauki umiejętności chirurgicznych czy Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) – pediatryczna. Remontowi zostanie poddana także kondygnacja na poziomie -1 (piwnice) gdzie znajdować się będzie między innymi sala środowiskowa i symulator karetki – umożliwiający odtworzenie warunków działania zespołu karetki oraz różnych warunków środowiskowych.

Cele:

Podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznych, umożliwiając zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, w kontrolowanych warunkach, poprzez konkretne i wybrane sytuacje kliniczne, doskonaląc zdolność logicznego, krytycznego myślenia oraz analizy i syntezy.

W ramach aktualnych projektów pracownicy dydaktyczni, naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy techniczni wezmą udział w kursach, szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w postaci: wizyt stażowych w ośrodkach symulacji medycznej w kraju i za granicą, kursów przygotowujących do prowadzenia i organizowania egzaminów OSCE, kursów dla personelu technicznego Centrum Symulacji Medycznej.

Zdjęcia – Michał Święcicki