1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Body Interact Clinical Education

Głównym założeniem działalności Centrum Symulacji Medycznej (CSM) jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jednocześnie, dysponując zaawansowaną infrastrukturą oraz współpracując z wybitnymi specjalistami, jednym z priorytetów dla jednostki jest prowadzenie  działalności badawczej.

Pierwszym międzynarodowym projektem badawczo-dydaktycznym, do którego przestąpiło CSM jest projekt Body Interact Clinical Education. W projekcie uczestniczyło kilka uczelni z Europy i świata, w tym m.in. z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Norwegii ,Portugalii, Hiszpanii czy Gruzji. Uniwersytet Rzeszowski był jedyną uczelnią z Polski partycypującą w projekcie.

Badaniem objętych zostało łącznie ponad 220 studentów Kolegium Nauk Medycznych UR, w tym ponad 90 studentów V roku kierunku lekarskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) podczas zajęć z neurochirurgii oraz 130 studentów I roku kierunku pielęgniarstwo (I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne) podczas zajęć z badania fizykalnego oraz intensywnej terapii.

Projekt był realizowany w warunkach szczególnych – w okresie pandemii koronawirusa SARS- CoV-2, co oznaczało, że całe badanie zostało przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platform ZOOM oraz MS Teams.

Body Interact to narzędzie służące do nauczania (poprawy edukacji klinicznej), optymalizacji uczenia się oraz oceny efektów tych działań. Założeniem projektu była realizacja wybranych scenariuszy przypadków klinicznych z udziałem wirtualnego pacjenta.
Uczestnictwo w badaniu było doskonałym sposobem do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez ćwiczenie zdolności klinicznego wnioskowania, doskonalenie umiejętności diagnozowania, a w konsekwencji podejmowania właściwej decyzji dotyczącej pacjenta.
Decyzje kliniczne w ramach każdego ze scenariuszy podejmowane były w kontrolowanych warunkach pod nadzorem prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego.

W ramach badania, studenci wypełniali dwa ewaluacyjne kwestionariusze ankietowe (przed i po zajęciach), w których określali m. in. w jakim stopniu ćwiczenia z wirtualnym pacjentem wypełniają lukę w procesie nauczania oraz uczenia się, w jakim stopniu umożliwiają zidentyfikować indywidualne słabości kompetencyjne, ale także wzbogacają doświadczenie kliniczne pozwalając ćwiczyć strategie decyzyjne.

Efektem realizacji projektu Body Interact będzie prezentacja uzyskanych wyników badań w ramach wystąpień konferencyjnych oraz publikacje naukowe, w których przedstawione zostaną najważniejsze wyniki otrzymane podczas zajęć z Body Interact.


Posted on