1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Egzaminy OSCE na kierunku położnictwo

W dniu 29.06.2020 r. oraz 02.07.2020 r. w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się egzaminy OSCE dla studentów I i II roku I stopnia kierunku położnictwo.

Obiektywne Strukturyzowane Egzaminy Kliniczne miały na celu sprawdzenie osiągnięć efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych proceduralnych oraz kompetencji społecznych zdobytych w toku nauczania.

Zdający przystąpili do egzaminu z zachowaniem reguł reżimu sanitarnego obowiązującego podczas pandemii Covid-19.


Posted on