1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja Zrewidowana (ADI-R)

Dr Somer Bishop z UCSF, USA i kolejna edycja szkolenia z Wywiadu do Diagnozy Autyzmu – Wersji Zrewidowanej (ADI-R) w Zakładzie Psychiatrii oraz Centrum Symulacji Medycznej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dzięki dostępowi do najnowszych technologii szkolenie przeprowadzone zostało zarówno na platformie Zoom z USA oraz w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pozwoliło to na połączenie się z naszym szkoleniowcem, dr Somer Bishop z Department of Psychiatry, University of California, San Francisco, STAR Center for ASD & NDDS, UCSF, USA. Dr Bishop jest jednocześnie współautorem narzędzia ADOS-2, który wraz z wywiadem ADI-R stanowią tzw. „złoty standard diagnozy autyzmu” na świecie. Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i dało możliwość uczestnictwa 100 osobom przy ponad dwukrotnie większej ilości zgłoszeń całej Polski. Szkolenie ADI-R odbyło się dzięki wieloletniej współpracy dr Somer Bishop i dr n. med. Agnieszki Rynkiewicz w ramach kolejnego projektu Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego wspieranego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

W szkoleniu uczestniczyli zarówno lekarze klinicyści, psycholodzy i pedagodzy, jak i dopiero kształcący się na Uniwersytecie Rzeszowskim studenci SKN Psychiatrii ze Studenckiego Klubu Diagnozy Autyzmu w projekcie finansowanym z Ministerstwa Edukacji i  Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.* Grupa ta była również odpowiedzialna za przygotowanie szkolenia od strony organizacyjnej i technicznej.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję nie tylko poszerzyć swoje kompetencje ale również zadawać pytania czołowym specjalistom z dziedziny diagnozy autyzmu na świecie.

Przez trzy dni uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z narzędziem diagnostycznym, jakim jest wywiad ADI-R, jego specyfiką, formą zadawanych pytań w sposób ustrukturyzowany i wystandaryzowany oraz obliczania wyników końcowych prezentowanych do diagnozy. Drugi dzień szkolenia poświęcony był na pracę własną w samodzielnej ocenie na podstawie informacji zawartych w nagranym, szkoleniowym wywiadzie sesji ADI-R z rodzicem pacjenta. Piątkowe spotkanie przeznaczone zostało na omówienie pracy własnej uczestników, oraz dyskusję nad uzyskanymi ocenami do konsensusu i diagnozy.

Ogromne zainteresowanie z całej Polski, ciekawa dyskusja i nieoczywiste pytania sprawiły, że jesteśmy pełni entuzjazmu przygotowując kolejne edycje szkoleń z wywiadu ADI-R z czołowymi szkoleniowcami na świecie w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego!

*Grant nr SKN/SP/535279/2022.


Posted on