1
1
2
2
3a
3a
4
4
5
5
previous arrow
next arrow

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego liderem globalnego modelu ECHO Autism w Polsce oraz sukces studentów SKN Psychiatrii

Jest nam miło poinformować, że projekt pt.: „Kannabinoidy i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – wsparcie terapii z użyciem aplikacji FRIEND.LY”studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego będącego pod opieką merytoryczną dr n. med. Agnieszki Rynkiewicz otrzymał dofinansowaniez Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Umowa nr SKN/SP/535279/2022.

Projekt obejmuje przeprowadzenie prac badawczych w zakresie rozpoznawalności zachowań ryzykownych z użyciem kannabinoidów u pacjentów ze spektrum autyzmu (ASD) oraz uzależnień, w tym behawioralnych wraz z badaniem efektów terapii wykorzystującej oprogramowanie komputerowe FRIEND.LY oraz technik Mindfulness. Grupą docelową w badaniu są pacjenci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), zarówno adolescenci i osoby dorosłe. Projekt rozpoczął także działalność studenckiego Klubu Diagnozy Autyzmu pod superwizją międzynarodowych, certyfikowanych szkoleniowców ADOS-2 i ADI-R. Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ADOS-2) oraz Wywiad do diagnozy autyzmu – wersja zrewidowana (ADI-R), to dwa najważniejsze narzędzia tzw. „złotego standardu” diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) na świecie. Projekt dodatkowo realizuje założenia globalnego modelu ECHO Autism, w którym Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego jest liderem na Polskę. 

Prowadzone są już szkolenia oraz wirtualne kliniki w ramach międzynarodowej współpracy globalnego modelu ECHO Autism. Wykorzystywany jest w tym celu system wideokonferencyjny Centrum Symulacji Medycznej, Kolegium Nauk Medycznych (UR).
Studenci Klubu Diagnozy Autyzmu oraz absolwenci kierunku lekarskiego UR aktywnie uczestniczą oraz uczą się od zespołu polskich i zagranicznych ekspertów (ang. hub), m.in w szkoleniach ADI-R z University of California, San Francisco, UCSF, USA prowadzonych przez prof. Somer Bishop oraz  ECHO Autism z School of Medicine, University of Missouri, USA prowadzonych przez prof. Kristin Sohl, założycielkę globalnego modelu ECHO Autism. Przygotowywane są kolejne szkolenia w ramach modelu. Projekt zaprezentowany został na 47 Zjeździe Psychiatrów Polskich w czerwcu 2022, w Łodzi. Aktualnie studenci przygotowują się do zaprezentowania modelu ECHO Autism na Międzynarodowym Kongresie Autism-Europe 2022 w październiku, w Krakowie. W maju 2023 roku aktywnie uczestniczyć będą w Zjeździe Międzynarodowego Towarzystwa Badań Naukowych nad Autyzmem (ang. INSAR 2023) w Sztokholmie, w Szwecji prezentując wyniki badań z Polski oraz model ECHO Autism wraz z europejskim partnerem globalnego modelu z Północnej Macedonii.

Gratulujemy studentom SKN Psychiatrii oraz Opiekunowi dr n. med. Agnieszce Rynkiewicz
życząc dalszych sukcesów i rozwoju modelu ECHO Autism w Polsce, we współpracy
z partnerami tego globalnego modelu na świecie!

(…) Finansowanie projektu ECHO odzwierciedla jego zamysł, jakim jest niesienie pomocy potrzebującym, dlatego żadne programy modelu ECHO nie mogą pobierać opłat ani czerpać z niego korzyści. Model ECHO Autism w Polsce jest finansowany na wzór programów z USA i innych krajów na świecie m.in. z grantów, konkursów i innych form, które mogą wspierać finansowo upowszechnianie standardów i najlepszych praktyk diagnostycznych oraz opieki medycznej dla pacjentów z ASD (…). Rynkiewicz et al. 2022.

Cytowanie:

Rynkiewicz, A.; Łucka, I.; Grylowska G.; Szura M.; Plata-Nazar K. Przyszłość tele-zdrowia w opiece nad pacjentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na przykładzie globalnego modelu Extension for Community Health Outcomes (ECHO) Autism wprowadzanego do Polski. Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 95–99. DOI: 10.15557/PiPK.2022.0014


Posted on